Роботу в період війни можна підтвердити показами свідків

Повідомляє начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Галина Пастух.

- Основним документом, що підтверджує факт роботи та наявність трудового стажу, є трудова книжка. За її відсутності, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи для підтвердження трудового стажу, приймаються довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

У разі відсутності документів та інших прямих доказів у зв”язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, факт роботи в період війни підтверджується показаннями не менше двох свідків. Ними можуть бути особи, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі, або в одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. Свідками можуть бути також особи, які підтверджують факт роботи заявника і мають документи про факт свого перебування на підприємстві, в установі, організації, де працювала особа, про яку вони свідчать. Свідками можуть бути особи, які під час підтвердження факту роботи заявника досягли 14-річного віку. Крім того, свідками також можуть бути особи, які є ветеранами війни, статус учасника війни яким встановлено показаннями свідків.

Відповідно до Закону України “Про статус ветнранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статус учасника війни встановлюється відповідними комісіями за місцем перебування громадянина на пенсійному обліку.

“Нова газета”
Догори