Обласна літературна Премія


Положення про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка: засновники, номінації, вимоги, склад жюрі, вручення, грошова винагорода.

1. Обласна літературна премія імені Євгена Маланюка (далі — Премія) засновується обласною радою.
2. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори області за високохудожні твори у жанрах поезії, прози, драматургії, літературознавства та перекладу, спрямовані на ствердження гуманістичних ідеалів, збагачення історичної спадщини народу, державотворення та демократизацію суспільства.
3. Премія встановлюється у трьох номінаціях:

• художня література (поезія, проза, драматургія);
• літературознавство та публіцистика;
• переклад (з української мови на інші мови, з інших мов на українську мову).
4. На здобуття Премії щорічно висуваються літературні твори, опубліковані окремими книгами чи у журналах, які вийшли друком протягом останніх трьох років, але не пізніш як за три місяці до їх висунення на здобуття Премії.
5. Висувати твори на здобуття Премії мають право:

• управління культури облдержадміністрації;
• обласні відділення національних творчих спілок;
• громадські організації;
• трудові колективи;
• навчальні заклади.

Від імені творчих та громадських організацій, трудових колективів та навчальних закладів висування здійснюють їх президії, бюро, ради. Висування відбувається гласно.

6. Премія є персональною.
7. Премією нагороджуються, як правило, літератори, які народилися, проживають або тривалий час працювали на території області. Премія присуджується автору один раз за життя. Премія може присуджуватись посмертно.
8. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття Премії, їх конкурсний відбір та присудження Премії здійснює журі обласної літературної премії імені Євгена Маланюка (далі —журі), що є колегіальним органом.
9. Персональний склад журі затверджується обласною радою на строк повноважень ради. Головою журі є голова обласної ради. За поданням голови журі може проводитись ротація складу журі, але не більше однієї особи на рік.
Засідання журі веде голова журі або його заступник. Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від його загального складу. Рішення журі приймається простою більшістю голосів. Свої обов’язки члени журі виконують на громадських засадах. Адреса журі: управління культури облдержадміністрації. Площа Кірова, 1, м. Кіровоград, 25022.
10. Журі щороку до 15 жовтня оголошує конкурс на висунення творів на здобуття Премії. Висунення триває два тижні. Журі шляхом обговорення і відкритого голосування визначає високохудожні твори. У першій декаді листопада щорічно публікує в газеті «Народне слово» перелік творів, висунутих на здобуття Премії. Два місяці .триває обговорення творів у засобах масової Інформації. До 20 січня журі з урахуванням результатів обговорення творів у засобах масової Інформації проводить остаточне обговорення і таємне голосування. У разі відсутності гідного Премії твору Премія не присуджується. Твір, який набрав більше половини голосів членів журі, визнається переможцем. Рішення .журі разом з протоколом голосування подається голові обласної ради для затвердження. До 1 лютого наступного за звітним роком голова обласної ради видає розпорядження про затвердження рішення журі про присудження Премії.
11. Розпорядження про присудження Премії друкується в газеті «Народне слово», оголошується по радіо та телебаченню. Щорічно до 2 лютого — дня народження Євгена Маланюка — автору твору-переможця присвоюється звання «Лауреат обласної літературної премії імені Євгена Маланюка», вручаються диплом установленого зразка, нагрудний знак лауреата, почесна відзнака обласної ради і обласної державної адміністрації – скульптура «Степовий орел» та грошова частина Премії. Премію вручає голова обласної ради — голова журі Премії або заступник голови журі. Лауреат під час вручення Премії може виголосити промову до п’яти хвилин, текст якої публікує газета «Народне слово».
12. Грошова частина Премії встановлюється у розмірі 1000 гривень у кожній номінації та виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі «Культура».
Догори