місто Світловодськ

Географічні відомості м. Світловодська: історія району, адміністративно-територіальний поділ, населення; природні умови району, рослинний і тваринний світ, сировинні ресурси м. Світловодська

Історія району, адміністративно-територіальний поділ, населення

Світловодськ — місто обласного підпорядкування, районний і адміністративний центр. Місто має свій статут, герб і прапор.

Дата заснування міста — 6 червня 1954 року

Земельні ресурси міста складають 2195 гектарів, кількість населення міста — 57,3 тис., району — 16,2 тис.

Чисельність населення міста та смт. Власівка продовжує стабільно скорочуватись, як за рахунок від’ємного приросту населення, так і через міграцію в інші регіони, чисельність населення по м. Світловодську (разом з смт. Власівка) становить 57,5 тис. чоловік. В Світловодську налічується 49,9 тис чол., у смт. Власівка — 7,6 тис. Кількість національних меншин: росіян — 7,4 тис.; білорусів — 0,3 тис.; вірмен — 0,1 тис.; чехів — 0,2 тис.

В районі — 33 населених пункти.

Природні умови району

Водні ресурси

На території району протікає ріка Дніпро, на якій знаходиться Кременчуцьке водосховище — водний об’єкт загальнодержавного значення, яке є головним джерелом водопостачання по місту. Загальна площа вкритої водою території району становить 40282.1 га (33,1%).

Корисні копалини

На території Світловодського району виявлені родовища граніту, мергелю, глини, суглинків, піску.

Ландшафт

Світловодський район розташований у крайній південній частині лісостепової зони, на межі із степовою зоною. В ландшафтному відношенні територія району включає комплекс балок та міжбалкових ділянок, які здебільшого розорані; круті схили Дніпра, територію островів, а також унікальні плавневі комплекси.

Рослинний світ

У природному рослинному покрові переважають насадження з білої акації, берези, клена гостролистого та ін. Природні ліси території характеризуються різноманітністю порід при переважанні дуба звичайного; зустрічається також клен польовий, в’яз, ясен, береза осика. В трав’яному покриві переважають такі види — зірочник лісовий, осока волосиста, яглиця, зеленчук, копитняк тощо. Зростають в лісах також рідкісні види з Червоної книги України — коручка морозниковидна, тюльпан дібровний тощо. З видів різнотрав’я найчастіше зустрічається шавлія дібровна, парило звичайне, материнка звичайна. На степових ділянках зростає багато рідкісних та мало поширених видів, в т.ч. червонокнижних — астрагал шерстисто- квітковий, крокус сітчастий, сон чорніючий.

Тваринний світ

Фауна району досить типова для Правобережного лісостепу. До складу фауни входить досить різноманітна популяція хребетних тварин, та чимало рідкісних видів, в тому числі і занесених до Червоної книги України та Європейського червоного списку, а також регіонально рідкісних — вовк, борсук, бобер, горностай, видра річкова, орлан — білохвіст, кулик — сорока, жовна чорна, чеглик, деркач тощо.

Досить багатий видовий склад риб, що цілком закономірно — затоки, заплавні озера та мілини Кременчуцького водосховища слугують місцями нересту та нагулу риб. Найбільш поширені види — плітка, лящ, товстолоб, плоскирка, синець, судак, чехоня, карась, щука та ін.


Догори